Domovská stránka » Výber služby cloud a na čo treba byť opatrný

Výber služby cloud a na čo treba byť opatrný

by gdpr.sk

Cloudové služby ponúka viacero spoločností, ale s odlišným stupňom zabezpečenia.

Ako funguje cloud ?

Vaše dáta sú uložené na serveri, do ktorého máte po zadaní prihlasovacieho mena a hesla prístup. Potrebné je mať dostatočné silné internetové pripojenie, takže pripojiť sa môžete v podstate odkiaľkoľvek.

Cloud computing – čo to je ?

Možno ho charakterizovať aj ako poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na Internete s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používať prakticky odkiaľkoľvek. Výhodou je, že dáta sú uložené na cloude ihneď po skončení synchronizácie zálohovania. V prípade, že k dôjde poškodeniu alebo krádeži vášho počítača, stále budete mať prístup k aktuálnym súborom. Používatelia neplatia (za predpokladu, že je služba platená) za vlastný softvér, ale za jeho použitie. Ponuka aplikácií sa pohybuje od kancelárskych aplikácií, cez systémy pre distribuované výpočty, až po operačné systémy prevádzkované v prehliadačoch, ako je napríklad eyeOS, Cloud alebo iCloud.

Na čo treba upriamiť pozornosť pri výbere cloudovej služby?

Výber cloudovej služby nie je jednoduchý. Záleží aj od toho, údaje akého charakteru si chce spoločnosť ukladať na takto vzdialené úložisko. Obzvlášť, ak sa jedná o citlivé dáta – osobné údaje, údaje, ktoré môžu napovedať o know-how spoločnosti, údaje tvoriace obchodné tajomstvo spoločnosti a podobne. Spoločnosti sa preto pri výbere zameriavajú najmä na bezpečnostné prvky, napríklad ko má poskytovateľ cloudu vyriešenú otázku zálohovania v prípade výpadku siete alebo pokusu o hackerský útok. Existujú poskytovatelia, ktorí poskytujú zabezpečenie na úrovni vojenských jednotiek.

Cloudové služby sú diferencované, čo znamená, že nie všetci poskytujú rovnakú úroveň služby, napríklad v úrovni ochrany. V nasledujúcich bodoch nájdete stručné zhrnutie niektorých služieb, ktoré sú dôležité a nie každý poskytovateľ cloudových služieb ich poskytuje.

  • Šifrovanie – Okrem tradičného Firewallu, poznáme aj šifrovanie údajov. Kombinácia týchto spôsobov ochrany údajov môže zvýšiť celkovú úroveň ochrany údajov pred neoprávneným zásahom do údajov.
  • Úrovne ochrany – Každý poskytovateľ cloudovej služby tvrdí, že majú vynikajúce zabezpečenie. Nie vždy je to tak. Úroveň ochrany môžeme rozlišovať na štandardizovanú a certifikovanú. Vyššiu mieru ochrany predstavuje subjekt, ktorý je certifikovaný certifikačným subjektom.
  • Informácie a prístup k nim – Spoločnosti na svoju prácu využívajú veľké množstvo aplikácií a ich prepojenie nie je vždy ľahkou úlohou. Zdieľanie informácii je dôležitý prvok pre dobré fungovanie spoločnosti. Získavanie a vyhodnocovanie informácií v reálnom čase je potrebné na zvyšovanie profitu spoločnosti. Software as a service (SaaSSoftvér ako služba) je model nasadenia softvéru, kedy dochádza k hosťovaniu aplikácie prevádzkovateľom služby. Služba je ďalej ponúkaná zákazníkom cez Internet. Eliminovaním potrieb inštalácie a prevádzky aplikácie na vlastných zariadeniach, sa SaaS v poslednej dobe stáva obľúbeným spôsobom prevádzky aplikácie. SaaS vznikla ako reakcia na potrebu znižovania nákladov na softvér, rýchleho nasadenia a outsourcingu. Využívaním SaaS môžu firmy tiež redukovať priame náklady na nákup softvéru, keďže náklady na licenciu on-demand bývajú menšie a zároveň nie je potrebná napríklad licencia na servery.

POSTREH ODBORNÍKA 

Pokiaľ chce spoločnosť prejsť na cloudové riešenie, mala by sa najprv zamyslieť nad tým, či bude na cloud ukladať všetky údaje alebo len niektoré, napríklad tie najviac zraniteľnejšie. Pri výbere vhodného poskytovateľa cloudovej služby by si mala spoločnosť najprv skontrolovať, ako je cloud zabezpečený. Ak je poskytovateľ cloudovej služby certifikovaný certifikačnou autoritou, určite to môže pomôcť pri konečnom rozhodovaní vo výbere.
JUDr. Samuel Matejovič, právnik

 

Related Posts

Leave a Comment