Domovská stránka » Aké údaje si môže zamestnávateľ nechať v prípade, že ste ukončili pracovný vzťah?

Aké údaje si môže zamestnávateľ nechať v prípade, že ste ukončili pracovný vzťah?

by gdpr.sk

Skončili ste pracovný vzťah? Ako je to s osobnými údajmi?

Legislatíva GDPR obsahuje aj právo na odstránenie osobných dát. Existujú možnosti kedy je výnimka. Sú aj okolnosti kedy to nemožno vykonať a údaje sa musia zachovať. Čo sa deje v prípade ukončenia pracovného vzťahu? Aké osobné údaje môže zamestnávateľ archivovať?

Práva zamestnanca sú rozšírené

Zamestnávateľ by mal vedieť o legislatíve GDPR hlavne to, že značne rozširuje ochranu a práva informácií o dotknutej osobe všetkých obyvateľov EÚ. Nezáleží na tom, kde sa osobné údaje zhromažďujú. Legislatíva je platná aj mimo EÚ, týka sa každej organizácie, ktorá osobné údaje spracováva. Nakladanie s osobnými údajmi zahŕňa:

  • evidovanie CV
  • ukladanie e-mailov
  • hodnotenie efektivity práce pracovníkov

Pred začatím spracúvania osobných údajov musí dotknutá osoba udeliť súhlas.

S akými údajmi môže zamestnávateľ nakladať?

Spracovanie osobných údajov počas pracovného pomeru nie je žiadna neobvyklosť a je to dokonca nutné. V istých prípadoch má zamestnávateľ aj povinnosť nakladať s osobnými dátami. Zákonné povinnosti určujú napríklad prihlásenie do zdravotnej poisťovne. V tomto prípade nie je nutný súhlas zamestnanca.

Údaje, ktoré nemajú súvislosť s pracovným pomerom by zamestnávateľ nemal zhromažďovať a uchovávať. Zamestnávateľ by mal vedieť vysvetliť prechovávanie týchto údajov. V prípade zaslania životopisu na pracovnú pozíciu a uchádzač nebude vybraný, musí byť tento životopis odstránený z databázy ak uchádzač nedal súhlas na uchovanie.

Pri pretrvávaní zamestnaneckého vzťahu sú zvyčajne všetky osobné informácie uchovávané v osobnom spise počas trvania pracovného pomeru.

Skončenie pracovného vzťahu

Ako sa postupuje v prípade ukončenia pracovného vzťahu? Aké sú povinnosti a práva zamestnávateľa a zamestnanca ?

  • V prípade ukončenia zamestnaneckého vzťahu je zamestnávateľ povinný odstrániť informácie o rodinných členoch zamestnanca. Tieto informácie by mohol potrebovať napríklad na využitie zamestnaneckých výhod.
  • Úlohou zamestnávateľa je zrušiť pracovné číslo a e-mail, alebo vytvoriť nastavenie, ktoré oznámi absenciu zamestnanca a osobu, na ktorú sa môžu s požiadavkami obrátiť.
  • Sú údaje, ktoré môže zamestnávateľ uchovávať aj po skončení pomeru a to informácie, ktoré sa týkajú mzdových náležitostí. Taktiež sa to týka aj daňovej povinnosti zamestnanca.
  • Zamestnávateľ musí oznámiť, aké údaje vymazáva a aké údaje bude naďalej uchovávať. Toto oznámenie by malo byť na písomnom základe. Je podstatné oznámiť, že v prípade ak skončí podstata spracovania osobných dát budú tieto informácie vymazané.

Spravme si sumarizáciu

Každý podnikateľ dbá nielen na ochranu majetku a zdravia svojich zamestnancov, ale taktiež musí myslieť na množstvo právnych predpisov, ktoré musí dodržiavať a riadiť sa nimi.

Zákony, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú u zamestnávateľov často zanedbávané. Častokrát sa stáva, že sú kladené až na posledné miesto. Povinnosťou zamestnávateľa je dbať na tieto pravidlá aj v súvislosti s legislatívou GDPR.

Related Posts

Leave a Comment