Domovská stránka » Ako môžeme charakterizovať osobný údaj podľa GDPR zákona

Ako môžeme charakterizovať osobný údaj podľa GDPR zákona

by gdpr.sk

Pojem osobný údaj a GDPR si nie sú cudzie. Čo je GDPR? Čo všetko môžeme chápať pod osobným údajom ? Povieme si v tomto článku.

Osobný údaj a spoločnosť

Mnoho firiem a spoločností sa zaoberá problematikou osobných údajov a ochrany pred nepovolanými osobami. Sú rôzne situácie, kedy sa podnikatelia stretávajú s problematikou GDPR a to napríklad:

 • kamerové záznamy a monitoring,
 • personálna a mzdová agenda,
 • reklamácie zákazníkov,
 • marketingové a reklamné služby.

Ako môžeme charakterizovať smernicu GDPR

Táto smernica došla k platnosti ku dňu 25.05.2018. Prišli do platnosti nové pravidlá ochrany osobných údajov. Skratka GDPR znamená general data protection regulation. Tento zákon platí v každej krajine v Európskej únií.

Osobný údaj podľa zákona o GDPR je

Osobné údaje môžme chápať ako údaje, ktoré slúžia na identifikovanie osoby. Poznáme priame alebo nepriame identifikátory osoby.

Osobné údaje sú:

 • dátum narodenia, meno a priezvisko
 • číslo občianskeho preukazu alebo rodné číslo
 • adresa – miesto bydliska
 • genetické údaje
 • fyzický alebo psychický zdravotný stav
 • špecifické údaje ako napríklad genetické, fyziologické, ekonomické, mentálne a iné
 • on-line indetifikátor je to spôsob ako môžeme identifikovať fyzickú osobu pomocou cookies alebo ip adresy

Aký dopad to má na prax ?

Pri telefónnych číslach a emailových adresách je podstatné či sa dá identifikovať osoba priamo, prípadne ich kombináciou, taktiež pri identifikácií môže byť zapojená tretia strana.

Čo sa týka výmazu osobných údajov, osoba môže požiadať o vymazanie svojich osobných údajov. Poskytovateľ je povinný posúdiť oprávnenosť požiadavky. V prípade splnenia všetkých podmienok je držiteľ osobných údajov povinný vymazať údaje. Tieto údaje musia vymazať aj ostatní spracovatelia osobných údajov.

Sledovanie osôb na internete pomocou cookies alebo IP adresy spadá pod spracovanie osobných údajov. Technológie prinášajú rôzne možnosti, ako sledovať ľudí na internete. Napríklad Google vytvára profily užívateľov na základe ich správania. Profilovanie je marketingový nástroj vhodný na rozhodovacie procesy.

Zhrnutie

Podnikatelia a spoločnosti musia vytvoriť procesy, aby uchovávali a nakladali s osobnými údajm vrámci GDPR. Nedodržiavanie tohto zákona môže mať za následok obržanie vysokej pokuty.

Related Posts

Leave a Comment