Domovská stránka » Ochraňuje GDPR osobné údaje?

Ochraňuje GDPR osobné údaje?

by gdpr.sk

Legislatíva GDPR a Európska Únia nám hovoria o lepšom dohľade nad osobnými informáciami. Dostali sme túto kontrolu nad dátami?

Aké majú práva používatelia ?

Legislatíva GDPR nám priniesla práva. Medzi jedno z práv môžeme zaradiť právo na výmaz. Toto právo znamená možnosť požiadať firmu na vymazanie osobných dát z ich informačných databáz. Firma môže splniť požiadavku iba v prípade, ak je výmaz opodstatnený a nie je dôvod na ďalšie spracovanie osobných údajov. Napríklad, ak trvá záručná doba na nejaký produkt v tomto prípade spoločnosť bude uchovávať osobné údaje.

Jednotlivec má možnosť zažiadať, aké informácie sú o ňom prechovávané a na čo sú používané.

Koláčiky alebo takzvané cookies

Internetové stránky firiem museli prejsť úpravami v rámci využívania cookies. V praxi to znamená, že návštevník stránky musí byť oboznámený so zbieraním údajov a ich používaním. Častokrát sa stáva, že ľudia pri návšteve stránky odkliknú, že súhlasia s používaním a ani si neprečítajú podmienky.

Obchodovanie s dátami nie je fikcia

Kupovanie dát narastá. Dátoví makléri alebo aj obchodníci s dátami predávajú dáta. Častokrát sú presvedčení, že ich spôsoby sú legitímne. V praxi používajú fiktívne firmy alebo podnikajú mimo Európskej únie.

Kompenzácia môže byť v nedohľadne

Orgány, ktoré môžu vykonávať kontrolu, majú moc udeľovať sankcie. Ale aký to má význam pre jednotlivca? Legislatíva GDPR nemá možnosť kompenzácie pre osoby, ktorým vznikla škoda. Táto skutočnosť má za následok zvyšovanie neistoty a nedôvery. Podobne je ňou zapríčinený nedostatok kompetentných zamestnancov a financií v sektore zabezpečenia osobných dát v menej vyspelých štátoch Európskej únie.

Nástroj, ktorý môžeme využiť, je sťažnosť za porušenie noriem, prípadne zažalovať danú spoločnosť, čo nedostatočne nahrádza účinnú kontrolu. Domôcť sa práva zvyčajne môžu len tí, ktorí majú dostatok financií. Nápomocné sú hlavne technológie, ktoré umožňujú kontrolu našich osobných údajov.

Related Posts

Leave a Comment