Domovská stránka » Súlad GDPR s CMP systémom

Súlad GDPR s CMP systémom

by gdpr.sk

Pod skratkou CMP označujeme platformy na správu súhlasu, ktoré stáli pri vzniku GDPR. Ich hlavnou úlohou je poskytovanie efektívnych nástrojov určených pre ukladanie súhlasov používateľov na spracúvanie osobných údajov.

Tieto údaje vieme neskôr použiť na efektívnejšie zacielenie reklám a poskytnúť tieto dáta obchodným partnerom. Navyše vďaka im získavame čiastočnú transparentnosť voči dodávateľskému reťazcu.

Týmto spôsobom si môže dodávateľ byť istý, že porušovanie nariadení a predpisov sa nekoná. Zvýšenú pozornosť treba, ale venovať aj tomu, že mnohé spoločnosti nemajú svoje podnikanie v súlade s nariadením GDPR.

Poskytnutie súhlasu

Každý z nás pozná známe pop-up okienko, ktoré poukazuje na to, že na stránke sú súbory cookies. Máme na výber či chceme súhlasiť. Táto výzva predstavuje jednoduchý spôsob, ako si získať súhlas od používateľov webu.

Vo väčšine prípadov majú na výber aj možnosť, kedy sa môžete prekliknúť k ďalším informáciam a nastaviť to, ako a kde budú používateľské údaje zdieľané. Vyhlásenie by malo byť komplexnejšie a nemalo by obsahovať iba všeobecné vyhlásenie o cookies. Dôležitou súčasť tvorí presné určenie účelu.

Reťazec súhlasu

Taktiež nazývaný aj ako reťazec súhlasu je binárna informácia. Môže byť zdieľaná cez internetový reklamný ekosystém na prenos informácie o súhlase používateľa navštevujúceho webovú stránku.

Pokiaľ ide o ukladanie súhlasov zo strany dodávateľa, tak nadväzujúca reklamná sieť nemá právo na použitie alebo ukladanie týchto údajov, ani pod podmienkou, že reťazec zrealizoval povolenie.

Na efektívne zhromaždenie týchto dát, by dodávateľ musel overiť daný súhlas, čo nie je možné zrealizovať. A to najmä z dôvodu, že reklamný partner nemá prístup k používateľom. Znamená to teda, že platformy určené pre reklamné technológie nemôžu súhlas aplikovať, pokiaľ ho sami nezískali.

Možnosť zrušenia údeleného súhlasu

Osoba, ktorá udelila súhlas na správu svojich osobných údajov, má taktiež právo požiadať spoločnosť o vymazanie osobných údajov. Platformy majú povinnosť zjednodušiť používateľom možnosť zaobchádzania s ich údajmi.

Pokiaľ by teda používateľ chcel upraviť alebo zrušiť súhlas skrz platformu, môže nastať problém. Dodávateľ by mal zabezpečiť, aby sa údaje aktualizovali vo všetkých spoločnostiach, ktorým údaje odovzdával. V praxi to bude znamenať, že o tom, či platformy sú v súlade rozohodnú až súdy.

Related Posts

Leave a Comment