Domovská stránka » Zákon GDPR a marketing

Zákon GDPR a marketing

by gdpr.sk

Marketing a osobné údaje sú navzájom prepojené. Veľa firiem využíva personalizovaný marketing a zbiera a spracováva osobné údaje. GDPR zákon sa dotkol aj firiem, ktoré využívajú takýto marketing. Ako sa zákon GDPR dotkol firiem a spoločností ?

V marketingu sa zbierajú osobné údaje

Marketing pracuje s veľkými množstvami osobných údajov. Smernica na ochranu osobných údajov sa dotkla aj marketingových činností ako napríklad: vytváranie eventov, analytiky, remarketingu, faecbooku ale aj google adwords, affiliate marketingu alebo remarketingu.
Osobné dáta sa zbierajú aj:

  • v nástrojoch analytiky
  • softwaroch interného druhu
  • fotky vytvorené na firemných akciách
  • kontaktné formuláre, ktoré sa nachádzajú na webe
  • softwaroch na posielanie hromadných e-mailov
  • rôznych informačných databázach, ktoré obsahujú údaje o možných klientov.

Správcovia a spracovatelia osobných údajov

Legislatíva GDPR delí kompetencie na spracovateľov údajov a správcov. Správca je ten, ktorý dáva kompetencie a možnosti nad spracovaním osobných údajov a poskytuje peniaze. Spracovateľa môžeme definovať, ako firmu alebo fyzickú osobu, ktorá nakladá s týmito údajmi na základe sprístupnia od správcu.

V marketingovom segmente ide o vzťah správcaklient a agentúra vystupuje ako spracovateľ. Základom tohto pomeru je spracovávateľská zmluva, ktorá musí byť na základe zákona. V marketingu sú spracovávatelia osobných dát aj tretie strany ako e-shopové mailingové nástroje, cloudové úložisko, dodávatelia webov, google alebo facebook. Tretia strana by mala mať procesy a všetko ostatné, tak aby to bolo v súlade s legislatívou GDPR.

Zhrnutie na koniec

Ak vieme, kto všetko prichádza do styku s osobnými údajmi, kto s nimi nakladá a kto má možnosť do nich nahliadnuť tak sme v polke cesty. Dôležité je mať dobre nastavený súhlas, dôkladne informovať, mať špičkovú evidenciu, správne vypracované zmluvy a ostatnú dokumentáciu, dôraz na školenie pracovníkov a dbať na bezpečnosť osobných dát.

Related Posts

Leave a Comment