Domovská stránka » Čo je to vishing a ako sa pred ním chrániť

Čo je to vishing a ako sa pred ním chrániť

by gdpr.sk

Vishing je odvodený z anglických slov phishing a voice a je to jedna z foriem phishingu.

Cieľom je získať citlivé dáta a zneužiť ich

Vishing je postup, vďaka ktorému sa snaží páchateľ získať informácie podvodnou cestou. Cieľom útočníka je získať napríklad osobné údaje, prístup do internetbankingu, platobné karty a iné citlivé údaje. 

Páchateľ vás kontaktuje a predstaví sa ako pracovník známej firmy. Pod nejakou zámienkou bude od vás požadovať osobné údaje alebo, aby ste klikli na odkaz, ktorý vám pošle. V prípade ak sa dostane k vašim údajom, bude ich chcieť zneužiť.

Dôležité je byť obozretný

  • ak vám niekto zavolá a bude sa vydávať za zamestnanca banky, ktorý od vás žiada citlivé dáta neposkytnite mu ich (prihlasovacie heslá, kódy z grid karty, číslo platobnej karty a iné),
  • podozrivé e-maily neotvárajte, môže sa tam nachádzať škodlivý program (spyware, vírus, trojský kôň alebo iné),
  • kontaktujte svoju banku a informácie si overte,
  • pravidelne obmieňajte prístupové heslá, aktualizujte si softvér a kontrolujte či sa vo vašom počítači nenachádza vírus,
  • nastavte si silné heslo,
  • monitorujte pohyb na účte pomocou notifikácie cez SMS alebo e-mail.

Related Posts

Leave a Comment