Domovská stránka » Aké pokuty hrozia pri nedodržaní GDPR zákona

Aké pokuty hrozia pri nedodržaní GDPR zákona

by gdpr.sk

Zákon GDPR nepriniesol iba zákonné podmienky pri ochrane osobných údajov, ale aj možné sankcie pri nedodržaní zákonnych povinností. Aké sankcie môže obdržať firma alebo spoločnosť? Povieme si v tomto článku.

Zákon GDPR a jeho hlavné charakteristiky

GDPR zákon vstúpil do platnosti 28 mája 2018. Nepriniesol iba nové zákony, ale aj možné sankcie v prípade nedodržania nariadení. Podstata zákona GDPR je ochrana osobných údajov, spracovania a uchovávania v rôznych formách.

Hlavnou úlohou je ochrana spotrebiteľov, aby ich údaje neboli zneužité. Pre firmy prináša možné sankcie, v prípade nedodržania náležitostí alebo nenahlásania úniku dát.

Čo zmenilo nariadenie o GDPR ?

Možnosť dostať pokutu nie je nemožné. Spoločnosti a firmy by mali neustále dbať na ochranu osobných údajov, s ktorými nakladajú. Osobný údaj môžeme charakterizovať ako priezvisko, meno, adresa bydliska a iné. Medzi osobný údaj môžeme už zaradiť aj súbory cookies alebo IP adresu. GDPR zákon zasahuje firmu alebo spoločnosť, ktorá pracuje s niektorými z týchto údajov.

Na čo treba upriamiť pozornosť pri GDPR

Zo zákona GDPR vyplývajú aj nejaké povinnosti, napríklad poveriť zodpovednú osobu, nahlásiť porušenie ochrany osobných údajov príslušnému orgánu v priebehu 72 hodín alebo, aby sa sprísnili náležitosti na poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Akú pokutu možno obdržať ?

Pokuta môže byť udelená až do výšky 20 miliónov eur alebo 4% ročného obratu spoločnosti alebo firmy. Pokutu vo výške do 10 miliónov eur alebo 2% ročného obratu možno obdržať za:

  • nenahlásený únik dát príslušnému orgánu do 72 hodín od objavenia úniku,
  • nevytvorenie náležitých postupov pre dostatočnú ochranu dát,
  • narábanie s osobnými údajmi v nesúlade so smernicami prevádzkovateľa,
  • absenciu súhlasu so spracovaním osobných údajov zákonného zástupcu pri dieťati do 16 rokov.

Ako sa vyhnúť pokute ?

Firma alebo spoločnosť by mala dbať na dostatočnú pozornosť na smernice GDPR. Šifrovanie dát je dobrá možnosť, ako sa vyvarovať prezradeniu konkrétnych osobných údajov. Taktiež je jednou z možností, osloviť niekoho kto sa problematikou GDPR zaoberá a nechať si poradiť od profesionála.

Related Posts

Leave a Comment