Domovská stránka » Cloud a podnikanie z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Cloud a podnikanie z pohľadu všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

by gdpr.sk

Definícia cloudu

Cloud, resp. cloud computing je poskytovanie služieb alebo programov uložených na serveroch na Internete s tým, že používatelia k nim môžu pristupovať napríklad pomocou webového prehliadača alebo klienta danej aplikácie a používať prakticky odkiaľkoľvek.

Výhodou je, že dáta sú uložené na cloude ihneď po skončení synchronizácie zálohovania. V prípade, že k dôjde poškodeniu alebo krádeži vášho počítača, stále budete mať prístup k aktuálnym súborom. Používatelia neplatia (za predpokladu, že je služba platená) za vlastný softvér, ale za jeho použitie. Ponuka aplikácií sa pohybuje od kancelárskych aplikácií, cez systémy pre distribuované výpočty, až po operačné systémy prevádzkované v prehliadačoch, ako je napríklad eyeOS, Cloud alebo iCloud.

Cloud a GDPR

Zavedenie zákona o ochrane osobných údajov prinieslo zmeny. Na poskytovateľov cloudových služieb sa vzťahujú rovnaké povinnosti ako na iných prevádzkovateľov. Z pohľadu spracovateľských operácií, najmä ak má poskytovateľ cloudovej služby sídlo mimo územia EÚ, musí poskytovateľ cloudovej služby splniť podmienky pre bezpečný prenos údajov, ktoré upravujú čl. 44 a nasl. Pre menšie spoločnosti môže zabezpečenie priniesť finančný náklad pri premiestnení dát na cloud.

Prechod na cloud

Pokiaľ chce prevádzkovateľ prejsť na cloudové riešenie, musí prijať primerané bezpečnostné (najmä technické) opatrenia v súlade s čl. 32 GDPR. S poskytovateľom cloudových služieb, ktorý v tomto vzťahu vystupuje v postavení sprostredkovateľa, by mal uzatvoriť zmluvu o spracúvaní osobných údajov, v ktorej musí vymedziť aj zodpovednosť za vzniknuté prípadné škody. Poskytovateľ cloudových služieb by sa mal v zmluve zaviazať k tomu, že údaje, ktoré sú uložené v cloude, sú maximálne zabezpečené.

Zabezpečenie služieb typu cloud

Prevádzkovateľ cloudu musí dbať na bezpečnosť cloudu, a to tak po fyzickej, ako aj technickej stránke. Prechod na cloud vyžaduje stabilné a dobré pripojenie, a taktiež sa nesmie zabúdať aj na mobilné pripojenie, nakoľko služba môže mať viacero aplikácií. Prevádzkovateľ cloudu musí myslieť aj na prípadne výpadky siete a elektrického prúdu a zabezpečiť cloud pred hackerskými útokmi. Údaje, ktoré sa do cloudu ukladajú, musia byť pre tento prípad obnoviteľné zo zálohy.

Žijeme v digitálnej dobe, čo znamená, že väčšina údajov sa nachádza v elektronickej forme. Z pohľadu zabezpečenia dát je cloudové riešenie, v súčasnosti čím ďalej, tým viac populárnejšie. Ak chce spoločnosť prejsť na cloudový režim ukladania dát, musí zvážiť, či poskytovateľ cloudovej služby spĺňa podmienky, ktoré mu ukladá všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Pri výbere vhodného cloudu by sa mal zamerať najmä na jeho zabezpečenie a možnosť obnovy.

POSTREH ODBORNÍKA 

Žijeme v digitálnej dobe, čo znamená, že väčšina údajov sa nachádza v elektronickej forme. Z pohľadu zabezpečenia dát je cloudové riešenie v súčasnosti čím ďalej tým viac populárnejšie. Ak chce spoločnosť prejsť na cloudový režim ukladania dát, musí zvážiť, či poskytovateľ cloudovej služby spĺňa podmienky, ktoré mu ukladá všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Pri výbere vhodného cloudu by sa mal zamerať najmä na jeho zabezpečenie a možnosť obnovy.

Digitálna doba prináša nové spôsoby zneužitia a poškodenia údajov. Zatiaľ čo pri klasickej papierovej podobe to môžu byť živelné pohromy, prípadne znehodnotenie papiera z dôvodu nesprávneho uskladnenia, pri cloude to môže byť výpadok siete alebo elektriny, alebo pokus o hackerský útok. Spoločnosť by mala preto dbať na to, aby cloud, do ktorého plánuje ukladať svoje dáta, spĺňal bezpečnostné podmienky.

Prechod na cloud môže vo svojej podstate pomôcť aj životnému prostrediu. To, čo sa v súčasnosti tlačí na tony papiera, sa dnes môže nachádzať vo virtuálnom úložisku.

V konečnom dôsledku môže spoločnosť prechodom na cloud v niektorých prípadoch ušetriť aj finančné náklady na tlač, prípadne priestory, kde uchováva fyzické kópie dokumentov.

JUDr. Samuel Matejovič, právnik

 

Related Posts

Leave a Comment