Domovská stránka » Francúzsky regulačný úrad udelil pokuty spoločnostiam Google a Amazon

Francúzsky regulačný úrad udelil pokuty spoločnostiam Google a Amazon

by gdpr.sk

Úrad zistil, že na týchto webových stránkach boli umiestnené cookies bez nadobudnutia súhlasu od návštevníkov.

Pokuta pre nedodržanie pravidiel ohľadom súborov cookies

Francúzsky úrad pre dohľad nad ochranou osobných údajov – CNIL vymeral svoju najvyššiu pokutu v sume 100 miliónov eur pre dve divízie spoločnosti Google. 

Pokuta bola udelená pre nedodržanie pravidiel, ktoré sa týkali reklamných súborov cookies. Francúzsky nezávislý úrad pre dohľad nad ochranou osobných údajov udelil pokutu v sume 35 miliónov eur dcérskej spoločnosti Amazonu za nedodržanie rovnakých pravidiel.

Súhlas s cookies od návštevníkov je nutný

Francúzsky regulačný úrad zistil, že Spoločnosti Amazon aj Google umiestňovali reklamné súbory cookies bez nadobudnutia súhlasu od návštevníkov. Tieto dve spoločnosti nedali návštevníkom stránok dostatočné informácie o tom, ako budú využívané súbory cookies a ako môžu odmietnuť tieto súbory.

Cookies je súbor, ktorý sa uchová v prehliadači na základe, ktorého webový server identifikuje používateľa a je schopný si uložiť jeho aktivitu. Francúzsky regulačný úrad sa vyjadril, že cookies je možné uložiť až v prípade, ak dá používateľ súhlas. CNIL sa vyjadril. že Amazon do septembra 2020, kedy vykonal určité zmeny, nedával úplné či jasné údaje ohľadom súborov cookies, ktoré ukladal do zariadení používateľov.

V prípade nevykonania nápravy hrozí ďalšia pokuta

V septembri Google zastavil ukladanie súborov cookies bez súhlasu používateľa, ale neinformoval o spôsoboch ich použitia, vyjadril sa Francúzsky úrad. 

Francúzsky úrad pre dohľad nad ochranou osobných údajov oznámil, že spoločnosti Google a Amazon majú čas na zmenu tri mesiace. V prípade ak nevykonajú nápravu, dostanú sankciu 100-tisíc eur za každý jeden deň, pokiaľ nápravu nevykonajú. 

Francúzsky úrad pre dohľad nad ochranou osobných údajov už v minulosti pokutoval Google v sume 50 miliónov pre rozpor s legislatívou GDPR.

Related Posts

Leave a Comment