Domovská stránka » Legislatíva GDPR a rodičovský súhlas na spracovanie dát ich neplnoletých detí

Legislatíva GDPR a rodičovský súhlas na spracovanie dát ich neplnoletých detí

by gdpr.sk

Zákon GDPR požaduje v istých prípadoch aj súhlas rodičov v prípade, ak sa spracovávajú dáta detí.

Zákon GDPR a súhlas rodiča v prípade dát ich detí

Legislatíva GDPR dbá aj na ochranu dát detí. Ak neplnoletá osoba (teda nemá minimálne 16 rokov) bude na spracovanie dát potrebovať súhlas rodiča. Ako postupovať pri verifikácií súhlasu?

Ako to je v prípade dieťaťa do 16 rokov?

V prípade nakladania s osobnými dátami detí, teda do 16 rokov, je nevyhnutný súhlas zákonného zástupcu, v prípade ak ste prevádzkovateľ internetovej stránky, aplikácií do mobilu alebo prevádzkujete predaj služieb, tovarov alebo informačných služieb.

  • Nakladáte s osobnými dátami za účelom predaja na internete, posielate poštu takzvaný newsletter, dodávate on-line peňažné služby alebo iné služby.
  • Na nakladanie s osobnými dátami neplnoletých je nutné mať súhlas.

Overenie súhlasu v tomto smere je podstatné a nutné.

Čo by sme si mali uvedomiť

Človek, ktorý má napríklad e-shop a spracúva vybavenia objednávky, je nútený získať overenie.

Ak sa údaje spracúvajú za účelom objednávky, zvolenie rodiča nie je nutné. Jedná sa tu o informačnú službu, ale vybavenie je vecou kúpnej zmluvy.

Ako sa dopracovať k overeniu?

V realite je obtiažne, aby spoločnosť overila vek užívateľa mladšieho ako 16 rokov. Legislatíva GDPR hovorí o tom, že je potrebné vytvoriť dostatočnú námahu k obstaraniu daného súhlasu. Ako to premietnuť do reality?

Osoba, ktorá poskytuje službu, ako napríklad aplikáciu, by mal ľudí oboznámiť s tým, že služba nie je vhodná pre používateľov do 16 rokov. O takúto službu by nemal javiť záujem. Ak chce službu používať osoba mladšia ako 16 rokov, mala by dostať povolenie od rodiča alebo zákonného zástupcu.

Čo ak nie je rodičovský súhlas alebo bol porušený?

Osoba, ktorá napríklad poskytuje službu, ktorá nie je vhodná pre osobu mladšiu ako 16 rokov. je povinný vytvoriť dostatočné snahy na verifikovanie súhlasu od zákonného zástupcu alebo rodiča.

Úrad na ochranu osobných údajov môže uložiť pokutu do maximálnej možnej miery až 10 000 000 eur alebo 2% svetového ročného obratu danej spoločnosti.

Related Posts

Leave a Comment