Domovská stránka » 6 mýtov o GDPR

6 mýtov o GDPR

by gdpr.sk

Úlohou GDPR nie je pokutovať firmy a spoločnosti. Jeho podstatou je chrániť osobné údaje, s ktorými disponujú firmy. Predstavíme vám 6 mýtov o GDPR:

1.Čakajte pokutu vždy pri porušení pravidiel a bude vysoká

Existuje možnosť ako sa vyhnúť pokute, a to tak že čestne priznáte chybu a nebudete robiť zbytočné prieťahy. Pravidlom je, že pokuta je primeraná závažnosti priestupku. Nie je pravidlom, že menší prehrešok musí byť pokutovaný hneď vysokou sumou.

2.Vopred zaškrtnuté políčko súhlasu so spracovaním osobných údajov je v súlade s GDPR

Úlohou zákona o GDPR je zvyšovať štandardy ochrany osobných údajov naprieč spoločnosťou. Základom je jasné vysvetlenie, ako sa bude nakladať s osobnými údajmi. Zákazník má slobodnú vôľu a má právo sa rozhodnúť či súhlasí alebo nesúhlasí.

3.Hlásenie o porušení osobných údajov ako spôsob pokutovania firiem

Cieľ GDPR je ochrana osobných údajov, ochrana súkromia a nástroj, ako zabrániť zneužitiu osobných údajov. Nahlasovanie má za cieľ pripraviť spoločnosti na bezpečnostné riziká. Spoločnosti sú nabádané k tomu, aby hlásili chyby a predišlo sa tak porušovaniu GDPR.

4.Každé narušenie bezpečnosti sa musí hlásiť

V prípade porušenia zákonov GDPR, treba túto skutočnosť nahlásiť. Ak sa neporušia slobody a práva ľudí, nahlasovať túto skutočnosť netreba.

5.Informácie musia byť hneď podané príslušným orgánom

V prípade zistenia porušenia zákona musí byť táto skutočnosť nahlásená v priebehu 72 hodín, odvtedy ako ste sa o skutočnosti dozvedeli. Povinnosťou každej organizácie je poskytnúť všetky informácie, ktoré sa týkajú narušenia nariadenia GDPR. Všetky informácie nie je potrebné predložiť hneď, ale môžu byť poskytnuté neskôr.

6.GDPR vytvára bremeno pre organizácie

S GDPR prišli ďalšie povinnosti pre firmy a spoločnosti, ale tento zákon už stavia na existujúcom právnom základe. Základné črty ako rešpektovanie práv, transparentosť a bezpečnosť obsahoval predošlé nariadenie o ochrane osobných údajov z 30. apríla 2013.

Related Posts

Leave a Comment