Domovská stránka » Zamestnanci a legislatíva GDPR

Zamestnanci a legislatíva GDPR

by gdpr.sk

Legislatíva GDPR má za úlohu chrániť osobné údaje. Taktiež sa zákony dotýkajú zamestnancov aj zamestnávateľov.

GDPR sa týka aj zamestnancov

Zamestnávatelia sú subjekty, ktorých sa dotýka nariadenie GDPR. Zamestnávateľa môžeme brať ako správcu osobných údajov svojich zamestnancov. GDPR prinieslo možnosti, ako ochraňovať údaje, aby neboli poškodené základné práva pracujúcich.

Ako možno kontrolovať svojich zamestnancov?

Legislatíva GDPR a pracovníci

V pracovnej zmluve by sa mali nachádzať informácie, o tom ako sa spracúvajú osobné údaje pracovníkov. V praxi to značí o informovaní, aký rozsah a za akým účelom sa bude spracovávať, aké osoby s nimi môžu nakladať, koľko budú tieto dáta uchované a kto bude mať prístup k týmto dátam. Pracovník musí byť oboznámený o práve na prístup k osobným dátam, má možnosť na korektúru dát a má možnosť na vyjasnenie spracovania osobných dát. Osobné dáta by mali byť chránené aj v prípadoch dochádzky alebo zverejnenie inzerátov.

Home office alebo práca z domu

Pri tomto type práce hrozí zneužitie citlivých firemných údajov. Pri práce z domu má na starosti zamestnanec bezpečnostné opatrenia. Zamestnávateľ sa môže chrániť. Existujú počítačové programy, ktoré môžu nainštalovať pracovníkovi do počítača a program bude sledovať napríklad údery do klávesnice, ako sa myš pohybuje alebo vytvorí obrázok z monitora a zamestnávateľ má tak prehľad čo zamestnanec robí. V niektorých prípadoch môže zamestnávateľ nainštalovať pracovníkovi webkameru a sledovať ho pri práci.

Je možné sledovať aj služobné vozidlá

Auto je možné monitorovať počas pracovnej zmeny. Ako postupovať v prípade, keď dá zamestnávateľ zamestnancovi možnosť používať auto aj mimo pracovnej doby alebo na osobné účely?

Približne jedna pätina presunov pracovných vozidiel nemá súvislosť s pracovným presunom. Na tomto základe zamestnávatelia používajú sledovanie pracovných vozidiel. Systémy na sledovanie majú rôzne možnosti sledovania. Sledovať je možné napríklad, rýchlosť jazdy, koľko vozidlo spotrebuje pohonnej hmoty, trasu ktorú zamestnanec prešiel, ako dlho jazdil alebo miesto, kde sa vozidlo nachádza. Zamestnávateľ môže tak chrániť svoj majetok alebo vytvoriť priestor pre úsporu. Taktiež nesmieme zabúdať, že sa jedná o spracovanie dát, ktorá sa týka aj legislatívi GDPR.

Sledovanie by malo mať svoje pravidlá

Vnútorné smernice by mali mať jasne stanovené podmienky monitorovania v každej firme. V prípade ak vozidlo je používané aj na súkromné účely by v tejto možnosti nemalo byť monitorované. Ak zamestnávateľ inštaluje monitorovacie príslušenstvo čí už do vozidla alebo vnútri firmy, mal by touto informáciou oboznámiť pracovníkov.

O čom treba informovať zamestnancov?

Ak firma spracováva osobné dáta zamestnanci musia byť oboznámení o spracovaní údajov a to:

  • dáta musia byť transparentné,
  • o uložení informácií, zákon určuje danú dobu archivácie,
  • dáta majú byť presné a aktuálne,
  • treba dbať na dohodnutý zámer,
  • technické a organizačné kroky.

Related Posts

Leave a Comment