Domovská stránka » Ako sa dajú identifikovať naše údaje?

Ako sa dajú identifikovať naše údaje?

by gdpr.sk

Hold, technológie sa neustále posúvajú vpred a naše dáta, ale aj dáta iných, potrebujeme mať v čoraz väčšom bezpečí. Aj keď si myslíme, že sú dostatočne uchované, pravdou je, že sa dajú identifikovať pomerne ľahko.

Existuje na to niekoľko nástrojov, ktoré uľahčujú prístup k obrovskému množstvu dát. Ak ako firma nedostatočne zabezpečíte všetky anonymizované údaje, dopustíte sa porušenia GDPR, a zároveň všetky údaje, ktoré spracúvate vystavíte riziku identifikovania. A takýto čin vás môže stáť nemalé finančné prostriedky.

99,98%

Toto číslo predstavuje percentuálny podiel dát, ktoré sa dajú opätovne obnoviť, identifikovať a analyzovať. Na toto zaujímavé zistenie prišli londýnski a belgickí vedci. Tvrdia, že v prípade anonymizovaných údajov, ktoré sa podrobili vzorkovaniu, tieto údaje nespĺňajú moderné štandardy pre anonymizáciu, nakoľko na identifikovanie týchto údajov stačila pomoc len 15 demografických zložiek.

GDPR nepokrýva osobné údaje, ktoré sa anonymizovali spôsobom, aby dotknutú osobu nebolo možné identifikovať. Ak však nastane situácia, že osobné údaje sú neadekvátne anonymizované, nastáva možnosť využitia dostupných nástrojov na ich opakovanú identifikáciu, čím môžu vzniknúť tz. pseudoanonymizované dáta.

V dnešnej dobe je naozaj potreba si uvedomiť dôležitosť anonymizácie a zabezpečenia všetkých osobných údajov, dostatočne ich chrániť a starať sa o ne.

Related Posts

Leave a Comment