Domovská stránka » Podstata ochrany osobných údajov podľa zákona GDPR

Podstata ochrany osobných údajov podľa zákona GDPR

by gdpr.sk

Smernica GDPR vyžaduje lepšiu ochranu osobných údajov od firiem a spoločností. Digitálna spoločnosť priniesla zmeny. V tomto článku si povieme, ako môžeme charakterizovať osobné údaje, o výmaze osobných údajov a phishingu.

Digitalizácia spoločnosti

Digitalizácia spoločnosti má za následok zbieranie a uchovávanie dát vo veľkom rozsahu. Smernica GDPR kladie za dôraz zberu dát, opatrnosť a následnú ochranu citlivých údajov, ktorými firmy a spoločnosti disponujú. Na prvom mieste by mala byť ochrana jednotlivca pred zneužitím dát.

Ako môžeme charakterizovať osobný údaj?

Osobný údaj môžeme charakterizovať ako údaje, pomocou ktorých je možné rozpoznať určitú osobu. Ako osobný údaj môžme charakterizovať priezvisko, meno, telefónne číslo a mnoho iného.

GDPR chápe pod pojmom osobný údaj následovné:

  • Online identifikátory – osobe môžeme priradiť online identifikátor a na základe neho, danú osobu identifikovať, ako napríklad cookies IP adresu alebo iné.
  • Typické údaje, ako napríklad fyziologické, fyzické, genetické, mentálne, kultúrne ,ekonomické alebo sociálnu identitu.
  • Zdravotnícke údaje, ktoré sa týkaju stavu pacienta, či už duševného alebo fyzického zdravia.
  • Zaradiť sem môžeme aj genetické údaje, ktoré nám povedia črty osoby.
  • Radíme sem aj číslo občianskeho preukazu, lokalizačné údaje alebo rodné číslo.
  • Dátum narodenia, priezvisko, meno.

Ako môžeme ochrániť osobné údaje

Na ochranu osobných údajov môžeme použiť rôzne spôsoby. Používatelia by mali premyšlať komu, kde a za akých podmienok poskytnú osobné údaje. Zadávať svoje osobné údaje by mali len na overené stránky, lebo existuje takzvaný phishing. Útočníci vytvoria podvodnú stránku a snažia sa získať vaše heslo a prihlasovacie údaje za cieľom okradnutia.

Smernica GDPR a výmaz osobných údajov

Zákon GDPR priniesol mnohé pre obyčajných užívateľov. Nariadenie poskytuje napríklad takzvaný výmaz osobných údajov, čo v praxi znamená, že firma alebo organizácia musí na žiadosť zákazníka vymazať jeho údaje, ktoré prechováva. Používateľ má podľa smernice GDPR právo aj na prístup k osobným údajom.

Related Posts

Leave a Comment